Kan denna domän köpas/hyras?
- Alla våra domäner som är till salu kan även hyras

Kan jag köpa loss en domän som jag hyr av er?
- Ja, du kan köpa loss domänen.

Om jag hyr domänen, hur kan jag veta att ni inte säljer den till någon annan?
- Innan du får tillgång till domänen du ska hyra kommer båda parter skriva under ett kontrakt. Så länge kontraktet gäller kan vi inte sälja eller hyra ut domänen till någon annan. Det blir enbart du som kommer ha tillgång till domänen för att t.ex sätta upp en hemsida.

Kan jag har en domän på er server?
- Nej, när du hyr en domän av oss pekar vi den mot webbhost företaget du själv har valt.

Kan jag göra vad jag vill med en domän jag hyr av er?
- Ja, så länge allt på domänen är enlighet med Sveriges & EUs lagstiftning och enligt IIS regler. Inga former av spam är tillåtet i heller. Allt ansvar av hur en hyrd domän används tillfaller hyresgästen. Vi som uthyrare ansvarar ej för användningen. Dock om något olämpligt rapporteras till oss kommer vi att utöva vår rättighet att avsluta kontraktet med hyresgästen.

Kan jag göra vad jag vill med en domän jag köpt av er?
- Ja, då är det du som är ägare.